De waarheid over hydroxychloroquine en hoe de farmaceutica deze onderdrukt

Auteurs van “The Lancet” en “the New England Journal of Medicine” :

“Farmaceutische Bedrijven zijn financieel zo powerful dat ze onderdrukken om bepaalde informatie te publiceren.”

Door Vera Sharav.

Philippe Douste-Blazy, MD, is een cardiologist en was eerder de Franse Minister van Volksgezondheid.
Toendertijd was hij ook onder-secretaris Generaal bij de United Nations.
Hij was de kandidaat in 2017 om directeur te worden van The World Health Organization.

Philippe Douste-Blazy, MD

In een video interview van 24 mei 2020 geeft Dr.Douste-Blazy inzicht in hoe een series aan negatieve hydroxychloroquine studies gepubliceerd zijn in verschijnende medische tijdschriften.

Hij liet weten dat op een recente geheime Chatham House bespreking waar alleen experts aanwezig waren, de auteurs van The lancet en the England Journal of Medicine hun ergenis geuit hebben over de druk die bepaalde farmaceutische bedrijven op hen uitoefenen.

Hij geeft aan dat allebei de auteurs het woord crimineel gebruikte om de situatie goed te omschrijven.

Hij quote Dr. Richard Horton die zich eerder uitsprak over de huidige staat van Wetenschap:

“Als dit zo doorgaat, zullen wij niet meer in staat zijn klinische research data te publiceren omdat farmaceutische bedrijven financieel zo powerful zijn, dat ze in staat zijn om druk op ons uit te oefenen om bepaalde papers te accepteren die methodologisch perfect lijken, maar in de conclusie alleen zeggen wat de farmaceutische bedrijven willen.”

Dr. Richard Horton

Dr. Douste-Blazy support de combinatie behandeling – hydroxychloroquine (HCQ) en azithromycin (AZ) voor
Covid-19 aangeraden door Dr.Didier Raoult. In april 2020

Dr. Douste-Blazy starte een petitie  die door bijna 500.000 Franse dokters en burgers is getekend. In de petitie vroegen zij de Franse overheid om het gebruik van hydroxychloroquine toe te staan bij het behandelen van coronapatienten in een vroeg stadium voordat zij op de intensive care belanden.

Het geval is nu een politiek vraagstuk. Links is pertinent tegen het gebruik van HCQ, terwijl rechts aangeeft dit graag aan de dokters zelf over te laten.

De krant SCIENCE laat de reactie zien van de Franse president Emmanuel Macron die Dr.Rooult bezocht in Marseille. Hier hebben ze uitgebreid gepraat over de effectiviteit van HCQ.

The Lancet publiceerde een frauduleuze studie: Auteur noemt het “Department of Error”

door Vera Sharav
Alliance for Human Research Protection

Op 22 mei 2020, The Lancet publiceerde “Hydroxychloroquine or Chloroquine With or Without A Macrolide For Treatment of COVID-19: a Multinational Registry Analysis”.

Het werd uitgelegd als een observatieve studie waar meer dan 96.000 gehospitaliseerde Covid-19 patienten aan mee hadden gewerkt. Deze waren verdeeld onder 671 ziekenhuizen in 6 verschillende continenten.
Wat alleen niet meegenomen is in dit onderzoek is het feit dat de twee hoofd co-auteurs een relevant financieel conflict van interest hadden in deze zaak. Dit kan de gerapporteerde bevindingen beinvloed hebben.

Dr. Sapan Desai

Mandeep Mehra, MD

 • De database behoort tot Surgisphere Corporation.
  Dr.Sapan Desai is de oprichter en CEO. Ook is hij hoofd co-auteur van deze onderzoeken.
  Dr. Desai weigert om de data openbaar te maken voor onafhankelijk onderzoek.
  Hij weigert zelfs om de deelnemende ziekenhuizen vrij te geven, ook de landen die mee doen.
 • Dr. Mandeep Mehra, de hoofd co-auteur is een regisseur bij Brigham & Women’s Hospital, welke de studie ook bekostigd.
  Dr. Mehra en The Lancet faalden naar buiten te brengen dat Brigham Hospital  een samenwerking heeft met Gilead en dat ze momenteel bezig zijn met het testen van Remdesivir, de primaire tegenhanger van hydroxychloroquine bij behandeling van COVID-19.

Het artikel in de Lancet zegt dat COVID-19 patienten die behandeld zijn met hydroxychloroquine ( met of zonder macrolide) een verhoogd risico hadden op hartstoornissen en een groter gevaar om in het ziekenhuis te overlijden. Zulke alarmerende bevindingen uit een dataset die niemand kan inzien zorgt voor bezorgheid bij de auteur van de Lancet. Bezorgheid over de accuratie en de integriteit van de beweerde onderzoeksverslagen.

 

Anthony Fauci, Source: CNN

Na publicatie zegt Dr. Anthony Fauci, hoofd van de NIAID, op CNN het volgende:

“De wetenschappelijke gegevens zijn nu echt vrij duidelijk over het gebrek aan werkzaamheid.”

Een media blitz tegen hydroxychloroquine (HCQ) veroorzaakte paniek. Klinische onderzoeken gericht op het testen van hydroxychloroquine op COVID-19 werden opgeschort door internationale volksgezondheidsinstellingen, waaronder de WHO, de regelgevende instantie van de Britse overheid en de Franse regering.

De hoofdwetenschapper van de WHO, Soumya Swaminathan, verklaarde dat hoewel de Lancet gegevens niet afkomstig waren uit een gerandomiseerde gecontroleerde studie, de gegevens overtuigend waren omdat ze

“uit meerdere registers en een behoorlijk groot aantal patienten, 96.000 kwamen.”

Deskundige wetenschappers en ervaren clinici over de hele wereld waren sceptisch.

De alarmerende bevindingen en ernstige negatieve impact van het Lancet-rapport brachten tal van wetenschappers over de hele wereld ertoe het rapport in detail te bestuderen. Die controle door legitieme, onafhankelijke wetenschappers heeft geleid tot veel ernstige vragen over de integriteit van het onderzoek, de authenticiteit van de gegevens en de validiteit van de methoden die de auteurs hebben gebruikt.

Een open brief die online gepost werd, is van een van de auteurs van het rapport.
Mandeep R Mehra, MD, Sapan S Desai, MD, Frank Ruschitzka, MD, Amit N Patel, MD, en naar de auteur, Dr. Richard Horton.
De brief is getekend door meer dan 200 prominente wetenschappers vanuit de hele wereld.
Inclusief 17 instituten in Afrika.

De wetenschappers twijfelen aan het bewijs voor beweerde ernstige risico’s van het gebruik van hydroxychloroquine bij COVID-19-patienten. Onder de zorgen die door de wetenschappers zijn geuit, zijn de volgende:
 • Een reeks grove afwijkingen van standaardonderzoek en klinische praktijken, zoals: patienten kregen onverklaarbaar hoge dagelijke doses hydroxychloroquine voorgeschreven – veel hoger dan door de FDA aanbevolen doses.
 • Er was geen etische beoordeling.
 • Het aantal patienten dat naar verluidt uit Australie kwam, overtrof ver het aantal patienten in de database van de Australische overheid.
 • Zeer verkeerde voorstelling van zaken van het aantal sterfgevallen in Australie.
 • “Zowel het aantal gevallen als de sterfgevallen (de geclaimde 40% sterfgevallen in Afrika) en de verstrekte details lijken onwaarschijnlijk.”
 • Weigering om de ziekenhuizen te identificeren die patientgegevens hebben aangeleverd.
 • De verhoudingen tussen patienten die chloroquine krgen (49%) en degenen die hydroxychloroquine kregen (50%) zijn onwaarschijnlijk. In Australie is chloroquine niet verkrijgbaar zonder speciale toestemming van de overheid.

The Guardian publiceerde op 28 mei dat ze niet konden garanderen dat de Engelse gezondheidsraad informatie heeft aangeleverd voor de studie.

Op 29 mei staat er in The New York Times dat 100 wetenschappers en clinici serieuze vraagtekens hebben over de validiteit van de bevinden van het Lancet rapport.

Dr. Mehra gaf de volgende statement:

“We maakte gebruik van de gegevens die beschikbaar waren via Surgisphere om observationele begeleiding te bieden om de zorg van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patienten te informeren.”

 

Dr. James Watson

Dr. James Watson, Senior Wetenschapper aan the MORU-Oxford Tropical Medicine Research Unit in Thailand twijfelt of er wel een onderzoeksorganisatie bestaat die in staat is om zulke gedetaileerde records te krijgen. Dit ook van zoveel mensen in Afrika, en vooral zo snel. Op basis van de beschrijvingen van medische dossiers door gezondheidswerkers in Afrika gaf hij het volgende aan:

“Ik heb heel veel moeite om dit te geloven.”

Dr. Watson droeg zijn zorgen aan over de Afrikaanse gegevens in de Open brief. Hij moest een zojuist gestarte proef met HCQ opschorten om te voldoen aan de Britse toezichthouders na het Lancet-rapport.

Dr. Anthony Etyang

Dr.Anthony Etyang, een arts-consulent en klinisch epidemioloog bij het KEMRI-Wellcome Trust Research Program in Kenia, die ook de open brief heeft ondertekend, schreef aan The Scientist zijn twijfels uit over het aantal Afrikaanse patiënten in de Surgisphere-dataset, opmerkend dat zelfs particuliere ziekenhuizen op het continent slechte medische dossiers hebben.

In plaats van de ernstige kwesties die naar voren zijn gebracht over de integriteit van het rapport te onderzoeken, plaatste de redacteur van The Lancet de beweringen van de auteurs over “correctie” van het aantal patiënten in Azië en Australië op een pagina met de naam “Department of Error” – wat dat ook mag betekenen!

 • De aard en het aantal van de ernstige “discrepanties” die naar voren zijn gekomen na de Lancet-publicatie van de “studie” van Surgisphere, leiden ertoe dat iemand een regelrechte FRAUDE vermoedt.

Catherine Offord

Betwiste Hydroxychloroquine Studie brengt onderzoek naar Surgisphere, een onderzoeksrapport van Catherine Offord in The SCIENTIST, op 30 mei 2020, ging dieper dan anderen en ontdekte achtergrondinformatie over Dr. Desai en de veranderingen in de productlijn van Surgisphere en zijn marketingmethoden.
In 2008 was Surgisphere de uitgever van medische leerboeken die in de problemen kwamen toen artsen klaagden over vervalste lovende recensies.
In 2010 werd Surgisphere een high-impact, online medisch tijdschrift.

Heeft meer dan 50.000 abonnees verzameld in bijna elk land ter wereld … met bijna een miljoen pageviews per maand.”

The Journal of Surgical Radiology had een looptijd van drie jaar; het laatste nummer werd gepubliceerd in januari 2013. De wetenschapper meldt dat Dr.Desai wordt genoemd in drie rechtszaken wegens medische wanpraktijken die in de tweede helft van 2019 werden aangespannen. Bijkomende verontrustende feiten over Surgisphere zijn ontdekt door een team van onderzoeksjournalisten – Melissa Davey, Stephanie Kirchgaessner en Sarah Boseley – voor The Guardian.

“Surgisphere, het bedrijf dat de database leverde voor onderzoeken die zijn gepubliceerd door twee van ’s werelds toonaangevende medische tijdschriften – The Lancet en The New England Journal of Medicine – op basis van gegevens van Surgisphere. De onderzoeken waren co-auteur van de hydroxychloroquine-onderzoeken.

“De medewerkers van Surgisphere hebben weinig of geen gegevens of wetenschappelijke achtergrond. Een werknemer die als wetenschapsredacteur wordt vermeld, lijkt een sciencefictionauteur en fantasiekunstenaar te zijn. Een andere medewerker die als marketingmanager wordt vermeld, is een volwassen model en een gastvrouw van een evenement … tot maandag werd de ‘neem contact op’ -link op de homepage van Surgisphere omgeleid naar een WordPress-sjabloon voor een cryptocurrency-website, wat vragen oproept over hoe ziekenhuizen gemakkelijk contact konden opnemen met het bedrijf om lid te worden zijn database.”

Het fiasco van de publicatie van in wezen frauduleuze rapporten in de tijdschriften met de grootste impact op zowel de klinische behandeling als het volksgezondheidsbeleid, laat zien hoe grondig corrupte zogenaamde peer review is geworden omdat het ontbreekt aan externe, onafhankelijke beoordeling door wetenschappers die GEEN BELANG hebben in het resultaat van het onderzoek. Pas na de rapporten van The Scientist en The Guardian werden de redacteuren van The NEJM en The Lancet gedwongen een “uiting van bezorgdheid” uit te geven. Dit fiasco laat zien waarom intelligente mensen alternatieve bronnen zoeken voor betrouwbare informatie.

De website, Science Defies Politics onthult talloze wetenschappelijk ongeldige onderzoeken die in wezen “hit jobs” waren tegen het gebruik van hydroxychloroquine.

WAAROM zijn zeer machtige belanghebbenden van het bedrijfsleven en de overheid zo van plan een medicijn te doden met een trackrecord van 70 jaar? Omdat het medicijn de pandemie tegengaat; het is gemakkelijk verkrijgbaar en kost heel weinig. Daarom vormt het een financiële bedreiging voor zowel farmaceutische bedrijven als hun partners in de overheid en de academische wereld, degenen die van plan zijn te profiteren van de COVID-19-pandemie.

Zoals ontdekt door Science Defies Politics: 16 van de panelleden die door NIH waren geselecteerd om de officiële COVID-19-behandelrichtlijnen te formuleren – inclusief twee van de drie covoorzitters – werden betaald door Gilead. Ze gaven richtlijnen die angst, onzekerheid en twijfel opwekten over het gebruik van HCQ in combinatie met AZ, terwijl ze geen angst, twijfel of onzekerheid opriepen over het gebruik van Gilead’s onbewezen, niet-goedgekeurde remdesivir; een medicijn dat matige prestaties heeft laten zien in klinische onderzoeken. Zeven van de NIH-panelleden hebben hun financiële banden met Gilead niet bekendgemaakt. Ze worden hier vermeld.

De medisch-wetenschappelijke literatuur is doordrenkt met financieel gemotiveerde, slordige onderzoeken die gericht zijn op het promoten van producten en, wanneer een levensreddend, niet-octrooieerbaar product effectief blijkt, worden wetenschappers ingehuurd om onderzoeksrapporten te schrijven die zijn ontworpen om de reputatie van wetenschappers te schaden, en om bevindingen te verkondigen die legitieme bevindingen weerleggen. In dit geval onderzoeken die zijn opgezet om de werkzaamheid van hydroxychloroquine tegen COVID-19 te ‘ontkrachten’.

Voorbeelden van landen en artsen die getuige zijn geweest van de effectiviteit van de HCQ-Az-combinatie als behandeling voor covid-19, worden door samenwerkende partners van het bedrijfsleven en de overheid gezien als een grote bedreiging voor hun marketingagenda’s.

Senegal en India hopen bijvoorbeeld op hydroxychloroquine, op de markt gebracht door Sanofi, onder de handelsnaam Plaquenil. Een woordvoerder van Sanofi verklaarde:

“We leveren het medicijn aan ziekenhuizen en artsen zodat ze klinische onderzoeken kunnen uitvoeren om te bepalen of hydroxychloroquine effectief is of niet, maar niet om Covid-19 te behandelen.”

Op 23 mei 2020 publiceerde de Indian Council of Medical Research (ICMR) uitgebreide herziene richtlijnen voor het gebruik van hydroxychloroquine (HCQ) voor COVID-19:

“De Joint Monitoring Group en de NTF hebben profylactisch gebruik van HCQ aanbevolen bij asymptomatische eerstelijnswerkers, zoals bewakingspersoneel dat wordt ingezet in insluitingszones en paramilitair / politiepersoneel dat betrokken is bij Covid-19-gerelateerde activiteiten, asymptomatische huishoudelijke contacten van door laboratorium bevestigde gevallen en allemaal asymptomatisch gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de beheersing en behandeling van Covid-19 en die werken in niet-Covid-ziekenhuizen / niet-Covid-gebieden van Covid-ziekenhuizen / -blokken. “

Didier Raoult, MD, PhD — “a Science Star” —zoals de NYT hem beschreef in een recent profiel, die 500 nieuwe soorten door mensen overgedragen bacteriën heeft geïdentificeerd; een wetenschapper die over de hele wereld bekend staat als de ontdekker van het eerste gigantische virus, een ontdekking die hem de Grand Prix opleverde, een van de meest prestigieuze prijzen van Frankrijk.

Didier Raoult, MD, PhD

Dr. Raoult is de oprichter en directeur van het onderzoeksziekenhuis, het Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU). Hij is professor aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Ais-Marseille en sinds 2008 is hij directeur van de Onderzoekseenheid Infectious and Tropical Emergent Diseases), die meer dan 200 mensen in dienst heeft en een ziekenhuis met 3700 patiënten runt. Hij heeft meer dan 2.300 geïndexeerde publicaties en werd door het tijdschrift Nature gerekend tot de tien belangrijkste Franse onderzoekers. Dr. Raoult heeft een reputatie voor bluster, maar ook voor creativiteit die anderen niet hebben. Zoals de Times opmerkte: “Hij kijkt waar niemand anders om geeft, met methoden die niemand anders gebruikt, en [hij] vindt dingen.”

Sinds de publicatie van gunstige rapporten over een behandelingscombinatie van twee goedkope, algemeen voorgeschreven medicijnen: hydroxychloroquine en het antibioticum azithromycine, als voorkeursbehandeling tegen Covid-19, is dr.Raoult het onderwerp geworden van intense demonisering door het door het bedrijfsleven beïnvloede medische establishment.

De media en degenen die hun toevlucht nemen tot deze tactiek, wanneer ze geen bewijs of legitieme gronden hebben, om volksgezondheidsbeleid te ondersteunen dat mensen schade berokkent. Ze kunnen terugvallen op elke dokter die hen uitdaagt en weigert zich te houden aan hun financieel gedreven voorschrijfbesluiten.

Dr. Raoult’s laatste scientifische rapport over HCQ, Early Diagnosis and Management of COVID-19 Patients: A Real-Life Cohort study of 3,737 Patients, Marseille, France is gepubliceerd op 27 mei 2020.

Het is een retrospectief onderzoeksrapport van de klinische behandeling van 3.737 patiënten, waaronder 3.054 (81,7%) behandeld met hydroxychloroquine en azithromycine (HCQ-AZ) gedurende ten minste drie dagen en 683 (18,3%) patiënten behandeld met andere methoden. Resultaten waren overlijden, overplaatsing naar de intensive care (ICU), ≥ 10 dagen ziekenhuisopname en virale uitscheiding.

“Behandeling met HCQ-AZ ging gepaard met een verminderd risico op transfer naar de IC of overlijden (HR 0,19 0,12-0,29), verminderd risico op ziekenhuisopname ≥ 10 dagen (odds ratio’s 95% BI 0,37 0,26-0,51) en een kortere duur van virale uitscheiding (tijd tot negatieve PCR: HR 1,27 1,16-1,39). QTc-verlenging (> 60 ms) werd waargenomen bij 25 patiënten (0,67%), wat leidde tot stopzetting van de behandeling in 3 gevallen. Er werden geen gevallen van torsade de pointe of plotselinge dood waargenomen.

Gevolgtrekking Vroege diagnose, vroege isolatie en vroege behandeling met ten minste 3 dagen HCQ-AZ resulteren in een significant betere klinische uitkomst en besmetting bij patiënten met COVID-19 dan bij andere behandelingen. “

In Frankrijk dagen artsen die het onderzoek van dr. Raoult hebben gevolgd en zelf getuige zijn geweest van de effectiviteit van de combinatie HCQ-AZ, de regering aan. Ze eisen het recht om hun patiënten met deze medicijnen te behandelen voordat de lockdown wordt versoepeld. Ze proberen complicaties en sterfgevallen door een tweede golf van Covid-19 te voorkomen.

Violaine Guerin, MD

Dr. Violaine Guérin, een endocrinoloog die een onderzoek uitvoerde onder 100 artsen die waren geïnfecteerd met COVID-19, en hun families, rapporteerde haar onderzoeksresultaten die de effectiviteit aantoonden van het voorschrijven van HCQ in combinatie met azithromycine bij de eerste tekenen van symptomen. De medicijnen verminderden de virale lading van Covid-19 aanzienlijk:

Door hydroxychloroquine en azithromycine in te nemen bij het begin van griepsymptomen, kan worden voorkomen dat Covid-19 erger wordt. We kunnen mensen nu behandelen voordat ze aan de beademing belanden. “

Haar bevindingen repliceerden die van Dr. Didier Raoult.

Dr. Guérin beveelt aan om hydroxychloroquine voor te schrijven aan gezondheidswerkers die besmet zijn met het coronavirus, dat buiten de goedgekeurde toepassingen valt. Gezondheidsvakbonden in Frankrijk waarschuwden dat bijna 12,000 beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op 550.000 – ongeveer een kwart van de gezondheidstroepen van het land – ziek waren van Covid-19. Dr. Guérin beveelt het gebruik ervan op medelevende gronden aan en stelt:

Vanaf het allereerste begin hebben doktoren opgeroepen tot het recht om zichzelf voor te schrijven, omdat zij degenen zijn die aan de frontlinie staan ​​van de strijd tegen het coronavirus. We kunnen geen tijd verspillen wanneer we Covid-19 nu kunnen behandelen, zolang dit gebeurt in de vroege stadia van het virus en patiënten worden gescreend op reeds bestaande medische aandoeningen. “

Kort nadat deze gunstige studie was gepubliceerd, vroeg de minister van Volksgezondheid Olivier Veran op een kale politieke manier met draaiende armen de hoogste gezondheidsautoriteit om haar toestemming voor het gebruik van HCQ om Covid te behandelen te herzien, en suggereerde verdere beperking.

Franse Minister van volksgezondheid Olivier Veran

Bron.Healthimpactnews.com

Vertaald door: Debby Edam

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Next Post

LNN Diensten

Like ons op Facebook

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Nieuwsbrief

Please wait...

Bedankt voor het aanmelden!

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Translate »

Door op deze site te scrollen of te klikken en dus de site daadwerkelijk te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten